منيژه مرداني

تحصیلات : دانشجوی دکترا

سمت: عضو و خزانه دار شورا